Tipus d'humitats
Identifica el tipus d'humitat que tens per a posar-hi solució

Humitats

Tipus d'humitats

Com identificar els tipus d'humitats.

Les humitats són la causa de desperfectes a parets i terres, això provoca esquerdes, bufament de les pintures i els enguixats, goteres i males olors. T'ajudem a identificar el tipus d’humitat per a trobar la solució més adient a cada situació.

Les humitats es divideixen en 3 grups segons la forma en la què apareixen: capil·laritat, condensació i filtració.

Capil·laritat

A on apareix?:
Aquest tipus d’humitat es concentra en garatges, soterranis i plantes baixes. La seva identificació és ràpida, ja que apareixen taques a les parets que provoquen despreniments de la pintura i de l’arrebossat o enguixat.
Per què apareix?:
El motiu d’aquests desperfectes és l’absorció d’aigua que fan els trams de paret que queden soterrats al subsòl. El ciment, el material ceràmic i les fustes, al ser molt porosos, afavoreixen aquest procés, fent que finalment surti a l’exterior per les parets.

tipus d'humitats: capil·laritat

Condensació

A on apareix?:
Les estances més afectades són el bany i la cuina. Es localitza quan els vidres estan molls, les parets humides o surten fongs.
Per què apareix?
Quan el vapor d’aigua s’acumula en una habitació de l’habitatge i no pot sortir a l’exterior, provoca les afectacions esmentades anteriorment. Això succeeix quan hi ha una ventilació deficient,  un aïllament tèrmic mal aplicat o un contrast de fred/calor entre l’interior i l’exterior de l’habitatge.

tipus d'humitats: condensació

Filtració

A on apareix?:
Es troben a parets, sostres i paviments. Es localitzen quan entra aigua per esquerdes, fissures i materials porosos .
Per què apareix?:
La mala impermeabilització, els defectes estructurals i l’envelliment dels materials són els causants d’aquests problemes.

tipus d'humitats: filtracions

Un cop s’ha confirmat el tipus d’humitat i s’ha localitzat d’on ve el problema, és quan s’ha de buscar la solució. En la pròxima publicació aconsellarem sobre diversos mètodes per a tractar cada causa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *