Forjats, estructures i prefabricats de formigó

Forjats, estructures i prefabricats de formigó

El material que necessites per a fer l'estructura d'una casa o edifici: varilles, mallasso, bigues, ciments (formigó, morter, autonivellants, reparació, ...), peces ceràmicques (totxanes, geros, supermaons, bisells...), dintells, caixes de persiana...