TITULAR DE LA WEB I DADES DE CONTACTE

www.tmartorell.cat:  es un domini a Internet titularitat de TMARTORELL S.L, amb CIF B59639583.

Està establerta a la següent adreça:

C/ Del Roquerols, Nau 1
08430- La Roca del Valles
Barcelona (Espanya)

Vostè pot contactar amb el titular de la Web:

  • Per telèfon, en el número 938424547
  • Per correu electrònic, polsant AQUI

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIO DE DADES

Dades solicitades
Per accedir a alguns dels espais de la Web, serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. El responsable del fitxer TMARTORELL, S.L es compromet a complir l’obligació de secret respecte del continguts en el fitxer.

Drets d’accés
El titular de las dades de caràcter personal tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte a quantes dades seves estiguin emmagatzemades a la base de dades de  TMARTORELL, S.L. Els drets podran ser executats mitjançant qualsevol mitja de comunicació amb TMARTORELL, S.L a traves de les dades de contacte esposades en el inici d’aquest document, adjuntant fotocopia de DNI del titular de les dades.

Objectius de la recollida de dades
Quant es sol·licita la complementació d’un formulari en el que es recullen dades de caràcter personal. S’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a la empresa a enviar informació comercial via electrònica, respecte de novetats en el àmbit del productes i serveis prestats per la mateixa; en el supòsit de que no es desitja rebre la mencionada informació, ni haurà prou amb notificar-ho via e-mail a neus@tmartorell.caten qualsevol moment.

Veracitat de les dades
L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades de veritat, exactes, complertes i actuals. En el cas de que l’usuari introdueixi dades corresponents a un altre persona, s’entendrà que te consentiment èxplicit per això de l’altre persona, i que aquesta ens dona autorització per realitzar el tractament indicat. L’usuari sera l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirectament que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la complementació del formulari amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades.

Mesures de seguretat
TMARTORELL, S.L i els seus cessionaris han pres las mesures legalment requerides per la protecció de dades personals; així mateix han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal us, l’alteració, l’accés o el robament de les dades personals facilitades per els usuaris de la Web. L’usuari tindrà en compte que les mesures de seguretat a Internet no son absolutament inviolables.

Presencia de «cookies»
Aquesta Web fa servir “cookies” quant un usuari navega per la Web. Las “cookies” son uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que son retornats posteriorment a cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador del usuari i permet al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sesions anteriors. Las “cookies” d’aquesta Web no son invasives ni nocives, i no contenent dades de caràcter personal. En tot cas es pot desactivar la utilització de cookies seguint les instruccions del seu navegador.