Bases legals pel sorteig “Pack Accessoris de bany”:


T.Martorell,s.l. amb CIF B59639583 i domicili fiscal al Carrer dels Roquerols, Nau 1, de la Roca del Vallès (Barcelona), celebra un sorteig . Aquest començarà 05/03/19 a les 9:00 h. i acabarà 12/03/19 a les 24:00 h

 1. Per entrar al sorteig s’han de complir els següents requisits:
  Deixar un comentari al post original del sorteig explicant “quina zona de casa teva vols reformar?” (el contingut de la resposta no ha de ser inadequat, ofensiu, injuriós o discriminatori o que vulneri drets a tercers. En aquest cas es considerarà nul i s’eliminarà la seva publicació)
  – Ser major de 18 anys
  – Ser resident a Catalunya.
 2. El concurs començarà el 05/03/19 a les 9:00 h. i finalitzarà 12/03/19 a les 24:00 h
  Hi haurà un únic premiat que es decidirà utilitzant la plataforma www.fanpagekarma.com , i un suplent. El premiat i el suplent seran mencionats al Facebook el dia 15/03/19.
  Si la guanyadora o guanyador no contesta en el termini de 24 hores des de que se l’hi enviï l’avís, el premi serà entregat al suplent, que també tindrà 24 hores per a reclamar-lo.
 3.  El premi consta de:
  Mirall d’augment amb llum ref. AC-323 de Forma Baño,s.l.
  Set Indra de sobretaula de 4 peces (ABS blanc / fusta bambú) ref. AC-346 BL-BA de Forma Baño, s.l.:
       o Sabonera 12x8x13 cm
       o Dosificador 7x7x17 cm.
       o Got 7x7x11 cm.
       o Porta-raspalls de dents 7x7x12 cm.
  T.Martorell no es farà càrrec de l’enviament del premi. El guanyador podrà recollir el premi a la nostra botiga a la direcció Carrer del Roquerols, Nau 1, de la Roca del Vallès o contractar una agència per a què el vagi a recollir a la mateixa adreça.
  El premi no serà canviat ni es reemborsarà el seu valor.
 4. El participant autoritza a T.Martorell i cedeix el drets de reproducció, utilització i difusió pública de les imatges / vídeos / textos que s’entreguin per a participar al sorteig, sense límit de temps, en qualsevol mitjà, suport o format físic, electrònic o telemàtic i a través de qualsevol sistema, procediment o modalitat de comunicació, inclosa la seva difusió a través de les xarxes socials en les que T.Martorell tingui pàgina o perfil de la seva titularitat o bé a través de tercers que enllacin la fotografia de la fitxa del sorteig.
  Tanmateix, els participants del sorteig cedeixen a T.Martorell la totalitat dels drets de propietat intel•lectual i d’imatge que es derivin de l’enviament d’imatges vídeos i/o textos, declarant que estan facultats per a realitzar aquesta autorització i cessió i que les mateixes no vulneren cap dret a tercers o norma aplicable i garantint a T.Martorell la utilització pacifica de les mateixes.
 5. El nom del participant guanyador, i la seva fotografia, podran ser publicades a la pàgina web de T.Martorell, acceptant els participants la opció de difondre aquesta imatge com a requisit inherent del premi.
 6. T.Martorell es reserva el dret de modificar, endarrerir , posposar i/o cancel•lar el concurs en cas de circumstàncies fora del seu control raonable.
 7. Aquest concurs i les seves regles es regiran per les lleis del Reino d’España i estaran subjectes a la jurisdicció exclusiva dels tribunals espanyols.
 8. Les seves dades formaran part d’una base de dades propietat de l’empresa T.Martorell, s.l. amb domicili al C/Roquerols, nau 1 de La Roca del Vallès. Vostè té dret d’accés, oposició, rectificació i cancel•lació que podrà exercir mitjançant escrit a l’adreça abans indicada.