TITULAR DE LA WEB I DADES DE CONTACTE

www.tmartorell.cat:  és un domini a Internet titularitat de TMARTORELL S.L, amb CIF B59639583.

Està establerta a la següent adreça:

C/ Del Roquerols, Nau 1
08430- La Roca del Valles
Barcelona (Espanya)

Vostè pot contactar amb el titular de la Web:

  • Per telèfon, en el número 938424547
  • Per correu electrònic, polsant AQUÍ

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Dades sol·licitades
Per accedir a alguns dels espais de la Web, serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. El responsable del fitxer TMARTORELL, S.L es compromet a complir l’obligació de secret respecte als continguts del mateix.

Drets d’accés
El titular de las dades de caràcter personal tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte a quantes dades seves estiguin emmagatzemades a la base de dades de  TMARTORELL, S.L. Els drets podran ser executats mitjançant qualsevol mitjà de comunicació amb TMARTORELL, S.L a través de les dades de contacte exposades a l’inici d’aquest document, adjuntant fotocopia del D.N.I. del titular de les dades.

Objectius de la recollida de dades
Quan es sol·licita la complimentació d’un formulari en el que es recullen dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular d’exercir els drets d’accés a les seves dades: rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes. Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a la empresa a enviar-los informació comercial via electrònica: novetats en el àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa. En el supòsit de que no es desitgés rebre la mencionada informació, n’hi haurà prou amb notificar-ho via correu electrònic a neus@tmartorell.cat en qualsevol moment.

Veracitat de les dades
L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades de veritat, exactes, completes i actuals. En el cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment explícit i l’autorització per a realitzar el tractament indicat. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directament o indirectament, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la complimentació del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Mesures de seguretat
TMARTORELL, S.L i els seus cessionaris han pres las mesures legalment requerides per la protecció de dades personals; així mateix han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la Web. L’usuari tindrà en compte que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Presència de “cookies”
Aquesta Web fa servir “cookies” quant un usuari navega per ella. Les “cookies” són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que són retornats posteriorment a cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador del usuari i permet al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. Les “cookies” d’aquesta Web no són invasives ni nocives, i no contenen dades de caràcter personal. En tot cas, es pot desactivar la utilització de cookies seguint les instruccions del seu navegador.